Informacije o sistemu

Projektom je realizovan prvi javni servis (platforma) za popis i ocenu ekoloških lokacija na teritoriji grada Beograda pod nazivom – Ekološki registar grada Beograda. Informacioni sistem je usmeren na razvoj opšte svesti o značaju očuvanja životne sredine, a realizuje se putem namenskog portala za popis i prezentaciju ekoloških lokacija u gradu koji se sastoji iz:

 • Podsistema za prezentaciju EKO lokacija;
 • Podsistema za prijavu EKO lokacija;
 • Podsistema za ocenjivanje EKO lokacija;
 • Podsistema za prijavu problema i korespondenciju;
 • Registra EKO lokacija i;
 • Podsistema za upravljanje registrom.
   
Sistem trenutno broji 100 unetih informacija o ekološkim lokacijama u Beogradu. Informacije o ekološkom stanju obuhvataju ekološke karakteristike i ekološku ocenu lokacije od strane korisnika sistema. Ocena se generiše na osnovu sledećih šest kriterijuma:
 • Čistoća (zagađenost zemlje/vode);
 • Održavanje (frekventnost);
 • Buka (stepen buke);
 • Vazduh (zagađenost vazduha);
 • Narušenost zelenih površina;
 • Pristupačnost lokaciji (za osobe sa invaliditetom);
Kompletan sistem je interaktivan i obezbeđuje korisnicima učestvovanje u podizanju ekološke svesti i unapređenju opštih ekoloških uslova na lokalu, na taj način što nakon registracije stiču pravo komentarisanja i učestvovanja u ocenjivanju lokacija, ali pre svega zato što stiču mogućnost da samostalno prijave ekološke lokacije u sistem i time doprinesu razvoju registra, na dobrobit svih sugrađana. Registrovani korisnik može biti fizičko lice, pravno lice ili organ državne i javne uprave ili lokalne samouprave. Takođe, svi korisnici su u prilici da prijave određeni problem na lokaciji koji može biti raznolik (od problema nepočišćenog đubreta, preko neovlašćene seče stabala, sve do izlivanja nepropisnih materija itd).. Sistem generiše sve probleme po svakoj pojedinačnoj lokaciji i vodi ažurnu evidenciju.

Treba napomenuti da sistem vodi računa i o osobama sa invaliditetom, pa su u tom smislu sve popisane ekološke lokacije ocenjivane i sa stanovišta pristupačnosti, kako osoba sa invaliditetom, tako i sa tanovišta starih osoba, trudnica, roditelja sa decom itd..